Info Contact

Info en Contact

Belangrijke telefoonnummers

Tafeltje dekje : Aan- en afmelden tussen 09:00 – 10:00 uur
-voor Leimuiden/Rijnsaterwoude/Bilderdam: tel: 0172-508065
-voor Hoogmade: tel: 06-24765732
-voor Woubrugge: tel: 0172-518389
-voor Kaag en Braassem West: tel: 071-3317967.

Infolijn voor Kaag en Braassem West, bereikbaar van ma. t/m vr. van 09:00 tot 11:00 uur
tel: 071-3317967.  Voor meer informatie klik hier.

Ouderenadviseur tel: 06-51103212 of via de infolijn.  Voor meer informatie klik hier.

Klachtenmeldpunt  Klachten over b.v. losliggende stoeptegels, openbare verlichting,
huiselijk geweld enz. enz.  tel: 071-3327272 of via de website: www.kaagenbraassem.nl.

Mailverkeer

Wilt u ons mailen klik hier.

Folders en documentatie

Zoekt u een folder, lees en/of print ze hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoe gaan de Stiwo’s om met persoonsgegevens?
Lees hiervoor het Privacyreglement Stichtingen Welzijn Ouderen Kaag en Braassem.

Klachtencommissie

Lees hier alles over deze commissie.