Home > De Spil Kaag en Braassem West > Open tafel

Open tafel


Open Tafel

De Open Tafel voor ouderen

De Open tafel wordt maandelijks (meestal de 1e donderdag in de maand) in samenwerking met de keuken van Zorgcentrum Jacobus in Oude Wetering georganiseerd door de Algemene Burenhulp in dienstencentrum Jacobus.

Alleenstaande ouderen kunnen hier gebruik van maken als het moeilijker wordt zelf voor het eten te zorgen. Het kan ook zijn, dat men het gezellig vindt om samen met anderen te eten.

Als men gebruik wil maken van de Open tafel, is het wel nodig dat men zich tevoren hiervoor opgeeft.
Er is een lijst met vaste gasten, (max. 42). Als de lijst vol is kunt u op een wachtlijst komen.
Als er weer plaats vrij komt wordt een aanmelder van de wachtlijst uitgenodigd en na de eerste keer wordt gevraagd om vast op de lijst te komen.

Voor informatie kunt U terecht bij de Infolijn.

Rijpwetering

Ook in Rijpwetering en de Kaag wordt maandelijks een Open tafel georganiseerd voor ouderen. In Rijpwetering is dat in samenwerking met de keuken van Zorgcentrum Woudsoord in Woubrugge, op de eerste donderdag in de maand in Plein 13.

Let op:
Het is dus in Jacobus niet voor echtparen en ook niet vrijblijvend.
Als je op de lijst staat wordt er op gerekend dat men zoveel mogelijk komt.
Bij zonder geldige reden te laat afzeggen worden in principe de kosten voor
een deel doorberekend, behalve in geval van plotselinge ziekte of opname.

In Rijpwetering zijn ze er soms wat soepeler mee.