Home > De Spil Kaag en Braassem West > Ouderenadviseur

Ouderenadviseur


Onze Ouderenadviseur

 

 

 

Onze ouderadviseur is er voor heel Kaag en Braassem.

Veel senioren hebben de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.
Soms gebeuren er dingen in het leven, waardoor dat minder prettig wordt.
U kunt hierbij denken aan ziekte, verlies van partner of familie, de woning die niet meer past bij de veranderde omstandigheden, gevoelens van eenzaamheid en dergelijke.
Het is niet eenvoudig om er achter te komen wat een goede oplossing zou kunnen zijn. U kunt dan te rade gaan bij de ouderenadviseur.

Wat kan de ouderenadviseur voor u doen?

  • met u, uw vragen en problemen op een rijtje zetten
  • samen met u zoeken naar oplossingen
  • u informatie, advies, begeleiding en ondersteuning geven
  • de ouderenadviseur werkt nauw samen met andere instellingen en organisaties in de regio Kaag en Braassem
  • aan haar diensten zijn geen kosten verbonden
  • De ouderenadviseur is niet verbonden aan de gemeente en adviseert onafhankelijk

Meer weten?

Bent u gehandicapt, chronisch ziek, mantelzorger of 55 jaar of ouder en wilt u contact met de ouderenadviseur?

Kom naar het inloopspreekuur:
elke donderdag van 11:00 tot 12:00 uur in DC Jacobus,
Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR, Oude Wetering; 
bel: 071-3317967 of 06-51103212
mail direct aan: rbentvelsen@swo-kaagenbraassem.nl

Rettie Bentvelsen   onze ouderenadviseur