Home > De Spil Kaag en Braassem West > Tafeltje dekje

Tafeltje dekje


Warme maaltijden

Tafeltje dekje levert maaltijden aan huis voor mensen, die moeite hebben voor zichzelf een goede maaltijd te bereiden.
Voor mantelzorgers kan Tafeltje dekje een verlichting van de zorgtaak betekenen. De maaltijden worden bereid door Apetito en tussen 12.00 en 13.00 uur door onze vrijwilligers thuisbezorgd.
Met diëten wordt rekening gehouden. U krijgt een 3 gangen maaltijd warm thuis bezorgd.

Per 1 januari 2024 is de prijs van de 3 gangen maaltijd  € 8,94.

Een folder kan op aanvraag toegestuurd worden.
Aanmelden en afzeggen via infolijn.

Tafeltje dekje Vrijwilligers