Alarmering SABA

           Alarmering SABA

Wat doet de SABA voor u?
SABA verhuurt en plaatst de alarm systemen bij ouderen en gehandicapten, en verzorgt de nazorg.

Het doel van alarmering
Het doel van alarmering is het zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen.

Voor wie is SABA alarm?
·        Mensen met een medische indicatie
·        Voor alleenstaande ouderen en/of mensen met een handicap.
·        Mensen die slecht ter been zijn en zich daardoor onvoldoende kunnen redden in noodsituaties.
·        Mensen die nazorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis.

   

Waar bestaat een alarmsysteem uit?
Een alarmsysteem bestaat uit twee delen:
·        Een medaillon met drukknop
·        De ontvanger (onder het telefoontoestel)

Hoe werkt een alarmmelding?
In een alarmsituatie en als u de telefoon niet meer kan bereiken dan kan u op de drukknop van het medaillon drukken.
Het apparaat onder de telefoon ontvangt de alarmmelding en kiest automatisch de “SOS” alarmcentrale in Amsterdam.
Bij deze centrale is er dag en nacht 7 dagen in de week iemand die de alarmoproep beantwoordt.Er komt een spreek-luister verbinding tot stand. U geeft door wat er aan de hand is. Ook als de hulpvrager (u) geen antwoord kan geven zorgt de centrale voor hulp. Direct wordt een hulpverlener gealarmeerd en komt deze binnen korte tijd bij u langs.
Na de hulpverlening neemt de hulpverlener contact op met de alarmcentrale voor de afmelding.
Zo nodig kan extra hulp worden aangevraagd via de centrale.

Bereikbaarheid van de zender
Het zendbereik van de medaillonzender is ca. 30 meter. Dus werkt in en rondom uw woning.

Hoe verloopt de aanvraag?
Een alarm kan aangevraagd worden via de Infolijn .
De persoonlijke gegevens worden genoteerd en de aanvraag wordt doorgegeven aan de coördinator van de SABA die vervolgens contact met u opneemt.

Er zijn minimaal drie contactpersonen nodig die hulp kunnen verlenen.
Het is van groot belang dat de hulpverlener binnen 15 minuten aanwezig kan zijn indien dit noodzakelijk is.
(Iedere seconde telt)
De gegevens worden doorgegeven aan de “SOS” Alarm centrale.
Het apparaat wordt geplaatst en er wordt uitleg gegeven over het gebruik.
In geval van spoed kan een apparaat binnen 24 uur geplaatst worden.

Kosten alarmering, er zij twee mogelijkheden:

Medische indicatie of op eigen verzoek.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de alarm kosten, dient er een medische noodzaak te bestaan. Hiervoor moet een “Medische verklaring” worden aangevraagd bij uw huisarts.
Bij goedkeuring wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor de huur van het alarm apparaat.
Indien u zonder medische verklaring, dus op eigen verzoek een alarm aanvraagt dan komen de kosten in het geheel voor uw eigen rekening.
Naast deze kosten komen de telefoonkosten voor uw eigen rekening, ook voor de dagelijkse automatische verbindingstest.

Kosten:
Bent  u verzekert bij Zorg en Zekerheid en u heeft een medische indicatie,
dan is uw SABA bijdrage € 4,00 per maand.
Eenmalige aansluitkosten € 50,00.

Klik hier voor het SABA aanvraagformulier, print het uit, vul het in en bezorg bij de Infolijn.

De SABA verzorgt de alarmering in het “Alkemade” gebied
Voor Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam bel dan J. Hollem  0172 508914,
en voor Woubrugge, Hoogmade J. Terhorst telefoon 0172 519137.

LET OP

Voor de hoogste betrouwbaarheid dient uw alarmapparaat aangesloten te zijn op een “analoge” KPN aansluiting.
De alarmapparatuur werkt ook op “digitale” aansluitingen (van andere aanbieders zoals Ziggo of Tele2) maar deze kunnen meer uitval geven en werken niet wanneer de netspanning uitvalt.

Nazorg  
Door de SABA nazorg medewerker wordt regelmatig een huisbezoek bij u gebracht.

Voor nog meer informatie klik door naar www.sabaalarm.nl