Home > Info en contact

Info en contact

Belangrijke telefoonnummers

Tafeltje dekje : Aan- en afmelden tussen 09:00 – 10:00 uur
-voor Leimuiden/Rijnsaterwoude/Bilderdam: tel: 0172-508065
-voor Hoogmade: tel: 06-24765732
-voor Woubrugge: tel: 0172-518389
-voor Kaag en Braassem West: tel: 071-3317967.

Infolijn voor Kaag en Braassem West, bereikbaar van ma. t/m vr. van 09:00 tot 11:00 uur
tel: 071-3317967.  Voor meer informatie klik hier.

Ouderenadviseur tel: 06-51103212 of via de infolijn.  Voor meer informatie klik hier.

Klachtenmeldpunt  Klachten over b.v. losliggende stoeptegels, openbare verlichting,
huiselijk geweld enz. enz.  tel: 071-3327272 of via de website: www.kaagenbraassem.nl.

Mailverkeer

Wilt u ons mailen klik hier.

Folders en documentatie

Zoekt u een folder, lees en/of print ze hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoe gaan de Stiwo’s om met persoonsgegevens?
Lees hiervoor het Privacyreglement Stichtingen Welzijn Ouderen Kaag en Braassem.

Huisbezoeken “Wonen gericht op de toekomst”

Lees hier het hele verslag.