Alarmering

        Alarmering

Wat
Het doel van alarmering is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen en toch ook het veilige gevoel hebben dat ze -indien nodig-  direct hulp kunnen inroepen.

Voor
·        Mensen met een medische indicatie
·        Voor alleenstaande ouderen en/of mensen met een handicap.
·        Mensen die slecht ter been zijn en zich daardoor onvoldoende kunnen redden in noodsituaties.
·        Mensen die nazorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis.

 

Hoe
In onze dorpen gaat de techniek via een bedrijf van buiten maar  … eerst komt een vrijwilliger van ons langs voor alle vragen en om met u te praten over alle zaken die geregeld moeten worden. Is uw telefoon bijv. wel geschikt ?  Die vrijwiliger zorgt ook voor plaatsing en uitleg. De vrijwilliger komt ook 1x per halfjaar langs voor een proefalarmering om te kijken of alles nog goed werkt.

Bovenstaande geldt voor als U verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid. Heeft U een andere verzekeraar, informeer daar dan eerst hoe het bij hen geregeld is.

Informatie

Mevr. J.Terhorst,  tel. 0172-519137
mail: jjterh11@xs4all.nl

Voor Hoogmade: Mevr. G. Elstgeest, tel. 071-5012406 email:gerdavdb@hotmail.com

Neem contact op met een van bovenstaande personen als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid. Bij een andere ziektekostenverzekeraar neem daar eerst contact mee op. Bij geen gehoor : bel Radius, afd personenalarmering  tel. 071-7074200 op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur.