Activiteiten

U kunt hier het laatste nummer
van het blad bekijken:

Senioren Informatie 2020 nr. 4

In dit nummer staat het telefoonummer van de Yoga meditatiegroep fout. Het telefoonnummer van Christa Appelman-Wies moet zijn: 06-13 44 84 94.

 

Activiteiten

Activiteiten Trefpunt Peppelhof

Inlichtingen:
Huren van de zaal of inlichtingen:
Tel. tel. 0172 509 492. Dagelijks tussen 18.00-21.00 uur.

Wekelijkse activiteiten:

Maandag
Yoga (twee groepen)
19.15 – 20.30 / 20.45 – 22.00 uur
Inl.: mevr. Christa Appelman-Wies Tel.: 06-13 44 84 94

Dinsdag
Opvang Centrum Dementie
10.00 – 15.30 uur
In.: Activite, mevr. Ina Brugman
Tel.: 06-10 36 21 69

Yoga (twee groepen)
19.15 – 20.30 /  20.45 – – 22.00 uur
Inl.: mevr. Christa Appelman-Wies Tel.: 06-13 44 84 94

Woensdag (twee groepen)
Yoga van 9.00 – 10.15 / 10.30 – 11.45 uur.
Inl.: mevr. Christa Appelman-Wies Tel.: 06-13 44 84 94

Bridgen
13.30 uur
(alleen de even weken)
Inl.: mevr. T. v.d. Meer Tel.: 0172 508936

Donderdag
Yoga

9.00 – 10.30 uur
Inl.: Mevr. E. v.d. Boom tel.: 0172 509972

Yoga meditatie (één groep)
Om de week: 19.30 –21.30 uur
Inl: Christa Appelman-Wies Tel: 06-13 44 84 94

Meer bewegen voor ouderen
10.45-11.30 uur
Dit wordt verzorgd door Fysiotherapie Leimuiden
Inl.: mevr. Joke Douma 0172 509861

Werelddansen
14.00-15.15 uur
Inl.: Mevr. A.S. van Egmond tel.: 0172 508327

Vrijdag
Klaverjassen en Rummikub (vrije inloop)
Vanaf 13.30 uur

Maandelijkse activiteiten:
Op de volgende vrijdag: 3 januari, 24 januari wordt er een eucharistieviering in de
Peppelhof gehouden. Voor de precieze informatie en data kunt u het maandelijkse
parochieblad Samenstromen raadplegen.

 

Activiteiten in Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude

Dinsdag
Inloopcafé
10.00 – 12.00 uur koffie/thee met appeltaart
Altijd op dinsdagmorgen, gezellig bijpraten en ontmoeten,
3 en 17 december. In  2020 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april en 12 en 26 mei

Ouderensoos
14.00 – 17.00 uur 
Klaverjassen en sjoelen.
Entree 3.00 euro incl. kopje koffie
3 en 17 december. In 2020 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april en 12 en 26 mei
Voor informatie: Linda Kempenaar tel.: 0172 50
Wil Vink                  tel.: 0172 50 96 09

Vrijdag
Klaverjassen Rijnsaterwoude
20.00 – 23.00 uur
Entree € 3,00 incl. 1 koffie
29 nov., 13 en 20 dec. (bout klaverjassen) 7 en 21 febr. 6 en 20 mrt., 3 apr.  17 apr. en 1 mei
Voor informatie: Crien Zwetsloot tel. 06  551 833 00

Voor overige informatie activiteiten:
Bezoek de site www.schoolhuis.com en klik het kopje agenda aan.
Hier vindt u de maandelijkse agenda van de activiteiten.

De Woudse Boule
Wist u dat er in Rijnsaterwoude een jeu de boules vereniging is?
Er is een mooie locatie achter sporthal De Meerkant, Herenweg 153.
Er wordt iedere maandag en donderdagmiddag gespeeld van 13.30 – 17.00 uur.

Overige activiteiten in Leimuiden

Partycentrum Keijzer
Ouderensoos

Woensdag middag
14.00 – 17.00 uur
Klaverjassen voor 55+
Voor informatie: Wil van Westerop, te.: 0172 853 353
email: van.westerop@ziggo.nl of
Ine Bos, tel.: 0172 608528 email: ccmbos@outlook.com

Het Spant
Koersbal
13.30 – 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Wilbert Vermeulen, tel.: 06 533 648 89

De Ontmoeting
Koffie drinken
Iedere woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur
Boek uitleen en gezellig koffiedrinken

Gezamenlijke Maaltijd
Bijna iedere 1e donderdag van de maand.
De data zijn: 9 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 jun, 3 sept, 1 okt en 5 nov,.
Kosten € 5,00 incl. consumpties.

Aanvang 18.00 uur. De zaal is een kwartier voor aanvang geopend.
U bent van harte welkom. Aanmelden graag 4 dagen van tevoren bij Jeannette Meijer, tel.: 0172 607551 of Agnes Hogenboom, tel.: 0172 509633.

STIWO Winterbijeenkomst
De jaarlijkse stamppottenmiddag is op donderdag 13 februari 2020.
Informatie over de inschrijving volgt.