Activiteiten

U kunt hier het laatste nummer
van het blad bekijken:

Senioren Informatie 2020 nr. 3

In dit nummer staat het telefoonummer van de Yoga meditatiegroep fout. Het telefoonnummer van Christa Appelman-Wies moet zijn: 06-13 44 84 94.

 

Vanwege de onzekerheden omtrent het Corona-virus wordt de uitgaansdag van
30 april verplaatst naar 3 september 2020.

U krijgt medio augustus a.s. een persoonlijke uitnodiging met daarop aangegeven de inschrijfdatum
en plaats. Ook dan hopen wij op een grote opkomst om er een fijne dag van te maken.

Het bestuur van de STIWO.

 

Activiteiten

Activiteiten Trefpunt Peppelhof

Inlichtingen:
Huren van de zaal of inlichtingen:
Tel. tel. 0172 509 492. Dagelijks tussen 18.00-21.00 uur.

Wekelijkse activiteiten:

Maandag
Yoga (twee groepen)
19.15 – 20.30 / 20.45 – 22.00 uur
Inl.: mevr. Christa Appelman-Wies Tel.: 06-13 44 84 94

Dinsdag
Opvang Centrum Dementie
10.00 – 15.30 uur
In.: Activite, mevr. Ina Brugman
Tel.: 06-10 36 21 69

Yoga (twee groepen)
19.15 – 20.30 /  20.45 – – 22.00 uur
Inl.: mevr. Christa Appelman-Wies Tel.: 06-13 44 84 94

Woensdag (twee groepen)
Yoga van 9.00 – 10.15 / 10.30 – 11.45 uur.
Inl.: mevr. Christa Appelman-Wies Tel.: 06-13 44 84 94

Bridgen
13.30 uur
(alleen de even weken)
Inl.: mevr. T. v.d. Meer Tel.: 0172 508936

Donderdag
Yoga

9.00 – 10.30 uur
Inl.: Mevr. E. v.d. Boom tel.: 0172 509972

Yoga meditatie (één groep)
Om de week: 19.30 –21.30 uur
Inl: Christa Appelman-Wies Tel: 06-13 44 84 94

Meer bewegen voor ouderen
10.45-11.30 uur
Dit wordt verzorgd door Fysiotherapie Leimuiden
Inl.: mevr. Joke Douma 0172 509861

Werelddansen
14.00-15.15 uur
Inl.: Mevr. A.S. van Egmond tel.: 0172 508327

Vrijdag
Klaverjassen en Rummikub (vrije inloop)
Vanaf 13.30 uur

Maandelijkse activiteiten:
Op de volgende vrijdag: 3 januari, 24 januari wordt er een eucharistieviering in de
Peppelhof gehouden. Voor de precieze informatie en data kunt u het maandelijkse
parochieblad Samenstromen raadplegen.

 

Activiteiten in Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude

Dinsdag
Inloopcafé
10.00 – 12.00 uur koffie/thee met appeltaart
Altijd op dinsdagmorgen, gezellig bijpraten en ontmoeten,
3 en 17 december. In  2020 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april en 12 en 26 mei

Ouderensoos
14.00 – 17.00 uur 
Klaverjassen en sjoelen.
Entree 3.00 euro incl. kopje koffie
3 en 17 december. In 2020 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april en 12 en 26 mei
Voor informatie: Linda Kempenaar tel.: 0172 50
Wil Vink                  tel.: 0172 50 96 09

Vrijdag
Klaverjassen Rijnsaterwoude
20.00 – 23.00 uur
Entree € 3,00 incl. 1 koffie
29 nov., 13 en 20 dec. (bout klaverjassen) 7 en 21 febr. 6 en 20 mrt., 3 apr.  17 apr. en 1 mei
Voor informatie: Crien Zwetsloot tel. 06  551 833 00

Voor overige informatie activiteiten:
Bezoek de site www.schoolhuis.com en klik het kopje agenda aan.
Hier vindt u de maandelijkse agenda van de activiteiten.

De Woudse Boule
Wist u dat er in Rijnsaterwoude een jeu de boules vereniging is?
Er is een mooie locatie achter sporthal De Meerkant, Herenweg 153.
Er wordt iedere maandag en donderdagmiddag gespeeld van 13.30 – 17.00 uur.

Overige activiteiten in Leimuiden

Partycentrum Keijzer
Ouderensoos

Woensdag middag
14.00 – 17.00 uur
Klaverjassen voor 55+
Voor informatie: Wil van Westerop, te.: 0172 853 353
email: van.westerop@ziggo.nl of
Ine Bos, tel.: 0172 608528 email: ccmbos@outlook.com

Het Spant
Koersbal
13.30 – 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Wilbert Vermeulen, tel.: 06 533 648 89

De Ontmoeting
Koffie drinken
Iedere woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur
Boek uitleen en gezellig koffiedrinken

Gezamenlijke Maaltijd
Bijna iedere 1e donderdag van de maand.
De data zijn: 9 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 apr, 7 mei, 4 jun, 3 sept, 1 okt en 5 nov,.
Kosten € 5,00 incl. consumpties.

Aanvang 18.00 uur. De zaal is een kwartier voor aanvang geopend.
U bent van harte welkom. Aanmelden graag 4 dagen van tevoren bij Jeannette Meijer, tel.: 0172 607551 of Agnes Hogenboom, tel.: 0172 509633.

STIWO Winterbijeenkomst
De jaarlijkse stamppottenmiddag is op donderdag 13 februari 2020.
Informatie over de inschrijving volgt.