Activiteiten

          Activiteiten

Activiteiten Trefpunt Peppelhof

Inlichtingen:
Huren van de zaal of inlichtingen:
Tel. tel. 0172 509 492. Dagelijks tussen 18.00-21.00 uur.

Wekelijkse activiteiten:

Maandagmiddag
Vrije inloop vanaf 13.30 uur met kaarten en rummicub.

Woensdagmorgen
Yoga van 9.00-11.30 uur. Twee groepen.

Opvang demente ouderen
In de Peppelhof
Op dinsdag van 10.00-15.30 uur
Zie Senioren Informatie op deze site.

Woensdagmiddag:
Bridgen eenmaal in de 2 weken vanaf 13.30 uur.
Voor inlichtingen: 0172 508936

Donderdagmorgen
Yoga van 9.00-10.30 uur. Eén groep
Inlichtingen: Ellie v.d. Boom tel. 0172 509972

Donderdagmorgen
Seniorengym van 10.45-11.30 uur (1 groep)
Inlichtingen: 0172 508970

Werelddansen van 14.00-15.15 uur
Er wordt in 1 groep gedanst. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Inlichtingen: Mevrouw A.S. van Egmond-Cammenga, tel. 0172 508327

Vrijdagmiddag
Vrije inloop vanaf 13.30 uur met o.a. klaverjassen en rummicub.

Maandelijkse activiteiten:
Iedere dinsdag van de maand KREACLUB 50+
Iedere laatste dinsdagmiddag van de maand een creatieve middag met kaarten maken.
Inlichtingen: Anny Schelvis tel. 0172 507913 of Ellen Prins tel. 0172 507528

Vrijdagmorgen
Eucharistieviering in 2019:  op vrijdag 4 januari, 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 6 september, 4 oktober, 1 november, 29 november en 27 december 2019

Bejaardensociëteit Leimuiden
Inlichtingen: 0172 853353

Bejaardensociëteit Rijnsaterwoude
Inlichtingen: 0172 509764

Gezamenlijke maaltijden in De Ontmoeting
Inlichtingen: 0172 507551 of 0172 509633

Klaverjassen voor 55 plussers
Inlichtingen: 0172 608528 of 0172 853353

Koffie drinken in Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude
en diverse andere activiteiten
Inlichtingen: Frans Vink tel. 06 494 075 00.
Of via de website www.stichting het schoolhuis.nl 06 494 075 00  

Koffiedrinken in De Ontmoeting
Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur.
Zie voor meer informatie: De Senioren Informatie op deze site

Jaarlijkse uitgaansdag
De jaarlijkse uitgaansdag van de STIWO is op 25 april 2019.
Dit jaar is er gekozen voor een rondvaart over de Vecht.
Voor meer inlichtingen: 06 458 191 34

Fietsen
Ook dit jaar wordt er weer gefietst en wel op de volgende dat:
9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus, 29 augustus, 12 september en 26 september.
Er wordt gestart vanaf het Dorpsplein om 9.30 uur.
Voor inlichtingen: De heer Gijs van Duijn tel. 0172 509465.
Zie voor meer informatie in de Senioren Informatie op deze site.

Voorlichting over om te gaan met mensen met een Dementie.
Op 17 april 2019 geeft mevrouw Aleid van der Meer van de werkgroep Dementievriendelijk Kaag en Braassem voorlichting over hoe om te gaan met mensen met een dementie.
Tijd van de presentie is 11.00 uur. De koffie staat om 10.00 uur klaar
Plaats: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51, Leimuiden.
Zie voor meer informatie: De Senioren Informatie op deze site

Uitje met TOM in de buurt
Voor een gezellig uitje of een kopje koffie drinken met anderen?
Neem contact op met Tom in de Buurt, tel: 06 392 654 85 of mail naar: r.hoogeveen@tomindebuurt,nl.
Zie voor meer informatie: De Senioren Informatie op deze site

Verkeerslessen voor Senioren
De STIWO Leimuiden/Rijnsaterwoude biedt, in samenwerking met de Rotary Jacobswoude, de mogelijkheid om uw kennis van de huidige verkeersregels te vergroten.
De cursussen worden georganiseerd door de heer Willem Weijers, directeur van Verkeersschool Weijers BV te Heemstede.
De cursusmiddagen worden gehouden in De Ontmoeting in Leimuiden.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de heer P. de Bock, Weidelaan 6, Leimuiden of de heer R. Turkenburg, Schoolstraat 18, Rijnsaterwoude.

Kerstmarkt 2018
Jos Schild, voorzitter van de Rotary Jacobswoude
overhandigd een cheque van € 1500,– aan het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Leimuiden/Rijnsaterwoude/Bilderdam.
We zijn heel blij met deze cheque aldus voorzitter Piet De Bok. Het geld komt van de opbrengst van de kerstmarkt en de Santarun,
In het najaar van 2019 zullen wij een extra middag organiseren in het kader van eenzaamheid van ouderen.