Activiteiten

          Activiteiten

Activiteiten Trefpunt Peppelhof

Inlichtingen:
Huren van de zaal of inlichtingen:
Tel. 0172 509 446, tel. 0172 509 492 of 06 231 098 47

Wekelijkse activiteiten:

Maandagmiddag
Vrije inloop vanaf 13.30 uur met kaarten en rummicub.

Woensdagmorgen
Yoga van 9.00-11.30 uur. Twee groepen.

Woensdagmiddag:
Bridgen eenmaal in de 2 weken vanaf 13.30 uur.
Voor inlichtingen: 0172 508936

Donderdagmorgen
Yoga van 9.00-10.30 uur. Eén groep
Inlichtingen: Ellie v.d. Boom tel. 0172 509972

Donderdagmorgen
Seniorengym van 10.45-11.30 uur (1 groep)
Inlichtingen: 0172 508970

Werelddansen van 14.00-15.15 uur
Er wordt in 1 groep gedanst. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Inlichtingen: Mevrouw A.S. van Egmond-Cammenga, tel. 0172 508327

Vrijdagmiddag
Vrije inloop vanaf 13.30 uur met o.a. klaverjassen en rummicub.

Maandelijkse activiteiten:
Iedere dinsdag van de maand KREACLUB 50+
Iedere laatste dinsdagmiddag van de maand een creatieve middag met kaarten maken.
Inlichtingen: Anny Schelvis tel. 0172 507913 of Ellen Prins tel. 0172 507528

Vrijdagmorgen
Eucharistieviering op de vrijdagen 7 september en 14 september, 5 oktober, 2, 9 en 30 november a.s.

Bejaardensociëteit Leimuiden
Inlichtingen: 0172 853353

Bejaardensociëteit Rijnsaterwoude
Inlichtingen: 0172 509764

Gezamenlijke maaltijden in De Ontmoeting
Inlichtingen: 0172 507551 of 0172 509633

Klaverjassen voor 55 plussers
Inlichtingen: 0172 577230 of 0172 853353

Koffie drinken in Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude
en diverse andere activiteiten
Inlichtingen: Frans Vink tel. 06 494 075 00.
Of via de website www.stichting het schoolhuis.nl 06 494 075 00  

Koffiedrinken in De Ontmoeting
Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur.