Open tafel

          Open tafel

De Open tafel voor Ouderen

De Open tafel wordt maandelijks (meestal de 1e dinsdag in de maand) in samenwerking met de keuken van Zorgcentrum Woudsoord in Woubrugge georganiseerd door de Algemene Burenhulp in dienstencentrum Jacobus.

Ouderen kunnen hier gebruik van maken als het moeilijker wordt zelf voor het eten te zorgen.
Het kan ook zijn, dat men het gezellig vindt om af en toe samen met anderen te eten.

Als men gebruik wil maken van de Open tafel, is het wel nodig dat men zich tevoren hiervoor opgeeft.
Voor informatie kunt U terecht bij de Infolijn.

Rijpwetering

Ook in Rijpwetering en de Kaag wordt maandelijks een Open tafel georganiseerd voor ouderen. In Rijpwetering is dat de eerste donderdag in de maand in Plein 13.